Se alla

Äldreomsorg

Alla människor är olika - också när vi blir äldre

Vi tror på alla människors inneboende kraft och vill att varje individ ska ha möjlighet till ett tryggt och säkert liv. För de äldre kan det handla om möjligheten till fortsatt arbete även i pensionsålder men även att få tillgång till ett värdigt liv på ålderns höst. Vi menar att:

  • arbetsmiljön och arbetsvillkoren ska förbättras inom äldreomsorgen
  • införande av språkkrav är behövligt
  • införa äldreomsorgsteam och kontaktperson på likväl äldreboenden som i hemtjänsten. De äldres trygghet ska gå först.
  • En riktad satsning på ledarskapsutbildningar och strategiskt fokus på att minska andelen sjukskrivningar behöver prioriteras och personalen ska vara delaktig i processen
  • Fortsatt arbete för färre personalbyten inom hemtjänsten genom införandet av äldreomsorgsteam
  • arbetet med att utbilda och rekrytera nya medarbetare till äldreomsorgen måste prioriteras
  • delade turer ska avskaffas inom all verksamhet
  • ett nytt demensboende ska byggas inom centrala Ljusdal i samråd med de personer som kommer att nyttja boendet