Se alla

Näringsliv och företagande

Ett starkt företagsklimat

Det finns cirka 2900 företag i Ljusdals kommun och kommunen bör verka för en växande och progressiv företagskultur. Att satsa på företag och näringsliv innebär nya livschanser för individer, minskat utanförskap och ökade skatteintäkter. Små och medelstora företag står för 4 av 5 arbetstillfällen i Sverige sedan 1990-talet, vilket gör det självklart att verka för ett välmående och utvecklande företagsklimat. Det ska vara enkelt och smidigt att driva företag i Ljusdals kommun. Visionen är att Ljusdals kommun ska vara topp 25 i undersökningen av kommunernas företagsklimat senast 2026 genom att:

  • Inrätta en näringslivsenhet i kommunhuset med fokus på stärkt företagsklimat, landsbygdsutveckling och näringslivsutveckling
  • ett kommunalt destinationsbolag ska etableras med fokus på destinationsutveckling i hela kommunen – Visit Ljusdal AB
  • Företagsrådet är centralt för att stärka samverkan mellan kommun-företagare och företagare-företagare, näringslivsfrågorna hamnar i fokus, samhällsutvecklingsfrågor synliggörs från fler perspektiv och företagarna ges möjlighet att påverka och lämna synpunkter samordnat
  • stärka det lokala företagsklimatet och verka för större engagemang och visioner, mer dialog och strukturerade arbetssätt i syfte att möjliggöra Ljusdal till en företagarkommun
  • initiera en utredning för att se över möjligheten att inleda samarbete mellan högskola och näringsliv för att skapa en lokal högskoleenhet
  • möjliggöra för ökade satsningar av lokalytor för olika branscher på attraktiva platser i kommunen