Se alla

Skola och utbildning

Framtiden börjar i skolan

Vi vill satsa mer resurser till skola och utbildning.

För att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elever att lyckas i skolan behövs mer resurser som möjliggör för lärare att vara just lärare. Vi vill se att alla elever går ut med godkända betyg genom att sätta in tillräckliga förebyggande insatser och att lärarna har de bästa förutsättningarna. För att lyckas med detta behöver vi:

  • Särskilda satsningar på trygghet och studiero i varje skola
  • Satsing på läromedel
  • Förbättra lärarnas arbetsvillkor – arbetsbördan och administrationen ska minska
  • Konkurrenskraftiga löner
  • stärka arbetet för bättre stöd åt elever som halkar efter eller har särskilda behov

 

Arbetet för en skola fri från hedersrelaterat förtryck ska utvecklas – därför behöver all skolpersonal ha kunskap så att de kan fånga upp signaler och ge elever hjälp i tid. Skolk ska alltid rapporteras hem till föräldrarna. I ett första skede behöver orsaken till skolket undersökas. Rapport till föräldrarna kan föranleda problem utifrån hedersrelaterat aspekter.

För oss är en stor högstadieskola i Ljusdal inte ett alternativ. Färila, Järvsö, Los och Ljusdal ska ha ett eget högstadie och dialog med personal och elever ska vara regel när det kommer till omstruktureringar.